Program kursu

Edycja: wrzesień 2023r. (30 godzin lekcyjnych)

 1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne
  1. Obliczenia liczbowe, działania na ułamkach
  2. Działania na potęgach o wykładnikach wymiernych
  3. Wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia, trójkąt Pascala i dwumian Newtona
  4. Pojęcie logarytmu i obliczenia logarytmiczne
  5. Wartość bezwzględna, równania i nierówności z wartością bezwzględną
 2. Funkcje i ich własności
  1. Pojęcie funkcji
  2. Podstawowe własności funkcji
  3. Przekształcenie wykresu funkcji
 3. Funkcja liniowa
  1. Postać funkcji liniowej, wykres i własności
  2. Nierówności liniowe
  3. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi
 4. Funkcja kwadratowa
  1. Postaci funkcji kwadratowej, wykres i własności
  2. Równania i nierówności kwadratowe
 5. Wielomiany i funkcja wymierna
  1. Pojęcie wielomianu i funkcji wymiernej
  2. Działania na wielomianach
  3. Rozkład wielomianu na czynniki
  4. Pierwiastki wymierne wielomianu o współczynnikach całkowitych
  5. Schemat Hornera
  6. Rozkład funkcji wymiernej na ułamki proste
  7. Równania i nierówności wielomianowe
  8. Równania i nierówności wymierne
 6. Funkcja wykładnicza
  1. Postać funkcji wykładniczej, wykres i własności
  2. Równania i nierówności wykładnicze
 7. Funkcja logarytmiczna
  1. Postać funkcji logarytmicznej, wykres i własności
  2. Równania i nierówności logarytmiczne
 8. Funkcje trygonometryczne
  1. Miara łukowa kąta a miara stopniowa
  2. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym
  3. Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta
  4. Związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta
  5. Wzory redukcyjne
  6. Tożsamości trygonometryczne
  7. Wykresy funkcji trygonometrycznych
 9. Ciąg liczbowy
  1. Ogólne pojęcie ciągu liczbowego
  2. Ciąg arytmetyczny
  3. Ciąg geometryczny
  4. Granica ciągu liczbowego
  5. Szereg arytmetyczny i geometryczny
 10. Granica funkcji
  1. Granica właściwa funkcji w punkcie
  2. Granice jednostronne funkcji
  3. Granica niewłaściwa funkcji w punkcie
  4. Granica funkcji w nieskończoności
  5. Asymptoty funkcji
 11. Pochodna funkcji
  1. Pochodna funkcji w punkcie
  2. Pochodna jako funkcja
  3. Podstawowe wzory rachunku różniczkowego
  4. Monotoniczność i ekstremum funkcji
 12. Geometria analityczna na płaszczyźnie
  1. Pojęcie wektora, współrzędne i długość wektora, działania na wektorach
  2. Równania prostej na płaszczyźnie
  3. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych
  4. Interpretacja geometryczna układu nierówności liniowych
  5. Równanie okręgu

Regulamin kursu

Harmonogram

Data Wydarzenie
19.07.2023 rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na kurs w systemie rekrutacyjnym Politechniki Poznańskiej
11.08.2023 ostateczny termin wniesienia opłaty (online) za kurs
25.08.2023 poinformowanie (mailowo) uczestnika kursu o przydziale do grupy
01.09.2023 publikacja planu zajęć
11.09.2023 rozpoczęcie kursu

Plan zajęć

UWAGA

W trakcie codziennych zajęć przewidujemy przerwę 15 min. w połowie spotkania.
Zajęcia odbywają się salach w budynku A-3 (wysoki budynek bez zegara na dachu) - mapa na dole strony.

Godzina
Sala
Poniedziałek
(11.09)
Wtorek
(12.09)
Środa
(13.09)
Czwartek
(14.09)
Piątek
(15.09)
Grupa A
mgr inż. Marcin Stasiak
8:00 - 10:30
sala C
8:00 - 10:30
sala C
8:00 - 10:30
sala C
8:00 - 10:30
sala C
8:00 - 10:30
sala C
Grupa B
dr Anita Biszof
11:45 - 15:00
sala 308
11:45 - 15:00
sala 308
11:45 - 15:00
sala 308
11:45 - 15:00
sala 308
brak zajęć
Grupa C
dr inż. Agnieszka Szawioła
11:00 - 13:30
sala 210
11:00 - 13:30
sala 210
11:00 - 13:30
sala 210
11:00 - 13:30
sala 210
11:00 - 13:30
sala 210
Grupa D
dr inż. Kinga Cichoń
9:00 - 11:30
sala 308
9:00 - 11:30
sala 308
9:00 - 11:30
sala 308
9:00 - 11:30
sala 308
9:00 - 11:30
sala 308
Grupa E
dr Agnieszka Ziemkowska-Siwek
9:00 - 11:30
sala 309
9:00 - 11:30
sala 309
9:00 - 11:30
sala 309
9:00 - 11:30
sala 309
9:00 - 11:30
sala 309

Godzina
Sala
Poniedziałek
(18.09)
Wtorek
(19.09)
Środa
(20.09)
Czwartek
(21.09)
Piątek
(22.09)
Grupa A
mgr inż. Marcin Stasiak
8:00 - 10:30
sala 742
8:00 - 10:30
sala 742
8:00 - 10:30
sala 742
8:00 - 10:30
sala 742
8:00 - 10:30
sala 742
Grupa B
dr Anita Biszof
12:00 - 14:30
sala 216
12:00 - 14:30
sala 17
12:00 - 14:30
sala 17
12:00 - 14:30
sala 17
12:00 - 13:45
sala 17
Grupa C
dr inż. Agnieszka Szawioła
11:00 - 13:30
sala 742
11:00 - 13:30
sala 742
11:00 - 13:30
sala 742
11:00 - 13:30
sala 742
11:00 - 13:30
sala 742
Grupa D
dr inż. Kinga Cichoń
9:00 - 11:30
sala 216
9:00 - 11:30
sala 17
9:00 - 11:30
sala 17
9:00 - 11:30
sala 17
9:00 - 11:30
sala 17
Grupa E
dr Agnieszka Ziemkowska-Siwek
9:00 - 11:30
sala 309
9:00 - 11:30
sala 309
9:00 - 11:30
sala 216
9:00 - 11:30
sala 120
9:00 - 11:30
sala 120

Mapa kampusu

Kontakt

Instytut Matematyki

Wniosek o zwrot opłaty za kurs